Napoleońska Zagroda

O firmie

DLACZEGO ZELÓW ?

Od 1802r w historię Zelowa nierozłącznie wpisani są Czesi.
W tym właśnie roku majątek będący własnością Józefa Świdzińskiego został zakupiony przez 149 rodzin uciekających przed prześladowaniami religijnymi . (W czasach kontrreformacji, jakie nastąpiły po bitwie pod Białą Górą w 1620 r., w Czechach między chrześcijanami doszło do takiego stanu,że każdy czytelnik Biblii był uważany za przestępcę i jako przestępca był także okrutnie prześladowany i karany).
W późniejszym okresie w okolicy Zelowa zakładano dalsze czeskie kolonie: Zelówek, Pożdżenice, Bujny, Józefatów, Petronelów, Ignaców, Holendry , Czarny Las, Bachorzyn , Herbertów, Faustynów, Bocianicha, Buczek.

Osadnicy (Bracia Czescy) rozwinęli na tym terenie rękodzielnictwo ( płótno, tkaniny wełniane). Na przełomie XIX i XX wieku specjalnością Zelowa była produkcja satyny, później rozwinięto także produkcję dekoracyjnych pluszów, a po I wojnie św. kretonów.

Kościół i dom parafialny zboru ewangelicko-reformownego w Zelowie.

W 1803 r. Zelów zamieszkiwało 500 osób, ( Łódź w 1807 liczyła niespełna 440 mieszkańców). W 1852r. epidemia cholery zdziesiątkowała mieszkańców. W 1914 osada liczyła 4000 osób.

Po I wojnie św. i utworzeniu Czechosłowacji Zelowscy Czesi zaczęli opuszczać Polskę i wracać do ojczyzny. Jednak do okresu międzywojennego pełnili w osadzie rolę dominującą. Potem nastąpił napływ ludności Żydowskiej, Polskiej i Niemieckiej a nawet kilkunastu Rosjan. Pomimo tej mozaiki narodowościowej prawie do połowy XX wieku powszechnie używanym językiem pozostawał czeski. Do końca 1944 roku przebywało w Zelowie 7917 osób, w tym 2985 narodowości czeskiej. W 1945 roku reemigrowało do Czechosłowacji 3400-3500 osób z Zelowa i wszystkich pobliskich koloni ,w Zelowie i okolicy zostało tylko 500 "czeskich rodzin". Przez to Zelów stał się największym ośrodkiem czeskiej narodowości w Polsce.

W 1912 roku rodzina Gąsiorowskich i wspólnicy ( m.in. pochodzący z Pragi czeski piwowar Józef Chlad ) uruchomiła browar. Produkowane w browarze piwo "Plzeń" było ponoć doskonałej jakości i znajdowało nabywców na terenie guberni piotrkowskiej i kaliskiej.


Druk firmowy z 1919 r. W tle pamiątkowego zdjęcia z
lat 40. XX w. budynek browaru

DLACZEGO WINO Z MORAW ?

W celu kontynuowania czeskich tradycji wywodzących się z kraju przodków postanowiliśmy przedstawić Państwu najszlachetniejsze wyroby winiarskie, których produkcja w Czechach na Morawie trwa od wieków. Zarówno wystrój firmowego sklepu jak i forma sprzedaży detalicznej, jaką Państwu oferujemy, odnosi się do klimatów panujących w czesko-morawskich winiarniach , których jest wiele w każdej miejscowości.

Vinne sklepy Lechovice odnoszą się do tradycji wytwórców pierwszorzędnych naturalnych win gronowych, winiarskiego regionu Znojma, gdzie piastowanie krzewów winorośli ma głębokie korzenie. Zachowane zapisy o największym rozwoju winiarstwa połączone są Louckim klasztorem w Znojmie. W 1723 roku w Lechovicach pozwolono na pogłębienie zamkowych piwnic, które w obecnym czasie są wykorzystywane do wyrobu najwyższej jakości wina. Piwnice ukończone zostały 114 lat później, w 1837 roku. Panuje w nich temperatura 12 stopni Celsjusza, idealna do wyrobu , dojrzewania i dłuższego leżakowania wina w beczkach.
Całkowita powierzchnia winnic firmy Vinne sklepy Lechovice to blisko 120 ha, ich położenie jest zachowane od 100 lat.
Do wyrobu i starzenia wina używa się zarówno dębowych beczek ja i nierdzewnych kadzi.

Zamek w Lechowicach.

Całkowita powierzchnia winnic firmy Vinne sklepyLechowice to blisko 120 ha, ich położenie jest zachowane od 100 lat.

Do wyrobu wina używa się zarówno dębowych beczek jak i nierdzewnych kadzi.

Wyszukiwarka

Reklama

BAI